Výživné pro nezaopatřené dítě

Koncem roku 2020 byl přijat dlouho diskutovaný zákon o náhradním výživném, díky dřívější medializaci této problematiky veřejnosti spíše známý jako zákon o “zálohovaném” výživném. Tento zákon pamatuje na životní situaci dětí (nezletilých i dětí dospělých), jejichž rodič neplní svou vyživovací povinno...

Pokračovat ve čtení...
I v době nouzového stavu jsou rodiče DVA

I v době nouzového stavu jsou rodiče DVA

Spolek rodinně právních a opatrovnických soudců ve svém prohlášení vyzývá rodiče, aby mimo jiné respektovali a dodržovali opatrovnické dohody a vydaná soudní rozhodnutí, která se týkají jejich nezletilých dětí. Nouzový stav není bez dalšího důvodem pro nepředání dítěte do péče druhému rodiči, resp....

Pokračovat ve čtení...

Náhrada újmy způsobené povinným očkováním

Dne 8. dubna 2020 vstupuje v účinnost nový zákon, který upravuje specifickou problematiku újmy na zdraví, která byla pacientu způsobena v důsledku povinného očkování, jež provedl poskytovatel zdravotních služeb. Jedná se o zákon č. 116/2020 Sb., o náhradě újmy způsobené povinným očkováním, jehož pře...

Pokračovat ve čtení...