Proč ZAČÍT uvažovat o transformaci Vaší lékařské praxe

V souvislosti s nastupující generační výměnou lékařů se aktuálním tématem pozvolna stává otázka právního ošetření převodu lékařských praxí, legislativa je na tomto úseku nedopracovaná. Lékařská praxe/ordinace soukromého lékaře (jako podnik sui generis) nepochybně představuje značnou majetkovou hodnotu, kterou lékař po léta budoval a kterou by rád jednou důstojně předal svému nástupci.

Současný právní rámec však lékařskou praxi činí těžko uchopitelnou a její převod značně komplikuje – nemožnost předat ordinaci nástupci bez předchozího výběrového řízení, nemožnost postoupit práva a povinnosti ze smluv uzavřených se zdravotními pojišťovnami na lékaře – nástupce aj.

Řešením tohoto neuspokojivého stavu je přeměna Vaší lékařské praxe, doposud provozované Vámi, jako podnikající fyzickou osobou, na lékařskou praxi, kterou bude provozovat Vaše právnická osoba. Zde naleznete bližší informace k problematice.