Otcovská dovolená

Počínaje dnem 1. února 2018 byla do českého právního řádu zavedena tzv. otcovská dovolená. Nárok na otcovskou dovolenou má otec – zaměstnanec (kdy otcem dítěte je myšlen muž, který je v matrice (knize narození) zapsán jako otec dítěte), který pečuje o dítě nebo zaměstnanec pečující o dítě, které převzal do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí příslušného orgánu, pokud dítě ke dni převzetí do této péče nepřesáhlo 7 let věku. V obou případech činí délka otcovské dovolené 1 týden a začíná nástupem na otcovskou.

Na otcovskou dovolenou musí zaměstnanec nastoupit nejdéle do 6 týdnů ode dne narození dítěte nebo do 6 týdnů ode dne převzetí dítěte do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí příslušného orgánu. Na otcovskou dovolenou mohou nastoupit též OSVČ, a to za předpokladu, že v rozhodné době byly taktéž účastny nemocenského pojištění a že ke dni nástupu na otcovskou dovolenou toto pojištění trvá.