Haagská úmluva - rozšíření o další nové členy

Dnem 1. května 2019 vstoupila v jihoamerickém státě Guyana v účinnost Úmluva o občanskoprávních aspektech mezinárodních únosů dětí. Od 1. října 2019 je tato Úmluva účinná i ve státě Barbados. Počet zemí, které vnímají mezinárodní rodičovský únos dítěte jako nežádoucí jev, na který je potřeba přiměřeně reagovat i po stránce právní, se tak rozšířil o další dva státy.