Výrazný posun směrem k rychlejšímu a efektivnímu řešení (nejen) přeshraničních sporů o dítě

Revize Nařízení Brusel II bis úspěšně završena! Dne 2. července 2019 bylo v Úředním věstníku Evropské unie zveřejněno revidované znění Nařízení Brusel II bis. Toto Nařízení je klíčovým dokumentem. Vstoupí do života mezinárodní rodiny vždy v případech, kdy je potřeba řešit důležitou životní situaci rodiny, a to v záležitostech, které spadají do působnosti předmětného Nařízení.

Touto důležitou životní situací může být rozvod manželství: Nařízení dává klíč pro určení soudu, který bude příslušný manželství rozvést nebo který může být dle dohody manželů rovněž příslušným manželství rozvést. Důležitou životní situací je i rozpad mezinárodní rodiny a s tím související potřeba řešit péči o nezletilé dítě v souvislosti s rozchodem jeho rodičů: Nařízení je pomocníkem pro určení soudu, který bude oprávněn rozhodovat o budoucnosti Vašeho dítěte – zejména o péči, o kontaktu s druhým rodičem nebo o určení bydliště dítěte, pokud se na něm rodiče nemohou dohodnout. Nařízení pak významně ovlivní život rodiny i v mezní životní situaci, kterou je rodičovský únos dítěte do zahraničí.

Revidované znění Nařízení Brusel II bis (zveřejněné jako Nařízení Rady (EU) č. 2019/1111 ze dne 25. června 2019 o příslušnosti, uznávání a výkonu rozhodnutí ve věcech manželských a ve věcech rodičovské odpovědnosti a o mezinárodních únosech dětí) vstoupí v účinnost 1. srpna 2022. Nová pravidla, která přináší, budou v praxi znamenat jednodušší, rychlejší a efektivnější soudní řízení a zlepšení ochrany dětí při přeshraničních sporech o dítě. Z pohledu rodičů nezletilého dítěte je to určitě dobrá zpráva. Pro rodiče, a nejen pro ně, bude evropská právní úprava účinná od 1. srpna 2022 spojená s důvodným očekáváním, že řešení zátěžové rodinné situace se podaří dosáhnout v rozumné době. Faktor času je ve věcech rodičovské odpovědnosti činitelem zcela zásadním.