Videokonference – novinka užitečná (nejen) v opatrovnických řízeních s mezinárodním prvkem

Od 30. září 2017 je možné účastnit se soudního řízení prostřednictvím videokonference. Tento postup navrhuje přímo účastník řízení, nebo pokud je to účelné, může tento postup zvolit soud z vlastní iniciativy. Návrhu účastníka soud může (nikoliv musí) vyhovět. V praxi bude tato novinka užitečnou např. v soudních řízeních, která se týkají nezletilého dítěte, kdy jeden z rodičů dítěte žije mimo území České republiky a osobní účast tohoto rodiče na jednání u soudu v ČR by byla pro něj spojena se značnými obtížemi. Využitím videokonferenčního zařízení bude možno zprostředkovat jak přítomnost účastníka řízení na jednání, tak provést výslech svědka, znalce nebo účastníka řízení.