Upozornění pro lékaře – novela zákona č. 48/1997Sb., o veřejném zdravotním pojištění, v rozhodném znění, s účinností k 1. září 2015

S účinností k 1. září 2015 vstupuje v účinnost novela zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, která zakotvuje nové ustanovení § 17 odst. 8. Díky citovanému ustanovení již bude možno prodávat a dědit soukromé lékařské praxe lékařů – fyzických osob. Pro účel prodeje či dědění soukromé lékařské praxe tak již nebude potřeba transformovat lékařskou praxi na společnost s ručením omezeným (jak tomu zpravidla bývalo doposud), protože prodat a/nebo dědit soukromou lékařskou praxi lékaře, který svou praxi vykonává jako osoba fyzická, již zákon umožňuje a zakládání společnosti s ručením omezeným pouze pro tento účel se tak stává nadbytečným. Zde naleznete bližší informace k problematice.