Paušální navýšení rodičovského příspěvku

Dobrá zpráva pro rodiny s malými dětmi! S účinností od 1. ledna 2020 dochází k plošnému navýšení rodičovského příspěvku: rodinám, které budou k 1. lednu 2020 aktivně čerpat rodičovský příspěvek na dítě mladší 4 let, se navýší rodičovský příspěvek z dosavadní celkové částky 220.000,-- Kč na 300.000,-- Kč. Rodičům, kteří teprve začnou čerpat rodičovský příspěvek, a to kdykoli od 1. ledna 2020, automaticky vzniká nárok na rodičovský příspěvek v nové výši 300.000,-- Kč. Beze změn zůstává možnost flexibilně měnit výši měsíční částky rodičovského příspěvku. Nadále bude rovněž možné pracovat v době pobírání rodičovského příspěvku.