Náhrada újmy způsobené povinným očkováním

Dne 8. dubna 2020 vstupuje v účinnost nový zákon, který upravuje specifickou problematiku újmy na zdraví, která byla pacientu způsobena v důsledku povinného očkování, jež provedl poskytovatel zdravotních služeb. Jedná se o zákon č. 116/2020 Sb., o náhradě újmy způsobené povinným očkováním, jehož předkladatelem bylo Ministerstvo zdravotnictví ČR. Česká lékařská komora podpořila návrh tohoto zákona bez připomínek.

Jak z pohledu poskytovatelů zdravotních služeb, tak z pohledu pacienta, který řádně absolvoval povinné očkování, se nepochybně jedná o legislativní krok vítaným směrem. Bylo odstraněno určité právní vakuum, které se v tomto segmentu vyskytovalo a pro příště je již zřetelně definováno, kdo, za jakých podmínek a vůči komu (vůči státu) může žádat kompenzaci za újmu na zdraví, která vznikla v příčinné souvislosti s povinným očkováním.