Mezinárodní únosy dětí - Japonsko a Irán jsou dalšími smluvními stranami Haagské úmluvy

V dubnu 2014 přistoupily další dva státy k Haagské úmluvě o občanskoprávních aspektech mezinárodních únosů dětí. Těmito novými smluvními stranami Úmluvy jsou Japonsko a Irán. Rozšířilo se tak spektrum zemí, které vnímají protiprávní přemístění/zadržení dítěte z místa obvyklého bydliště do zahraničí jako nežádoucí jev. Pro příště již tak bude možno žádat navrácení dítěte, které bylo protiprávně přemístěno/zadrženo v Japonsku/Iránu či které bylo protiprávně přemístěno z Japonska/Iránu do zahraničí, v rámci tzv. návratového řízení. Zde naleznete bližší informace k problematice.