Daň z nabytí věcí nemovitých – změna v osobě plátce daně

V rámci legislativních změn, které nastávají v roce 2016, stojí zcela jistě za pozornost změna v souvislosti s odvodem daně z nabytí věcí nemovitých (dříve tzv. daň z převodu nemovitostí) účinná od 1. listopadu 2016. Sazba daně zůstává nadále čtyřprocentní, změna však nastává v osobě, která daň odvádí. Doposud byl touto osobu převodce, pokud se účastníci kupní či směnné smlouvy nedohodli, že daň uhradí nabyvatel věci nemovité. Od 1. listopadu 2016 je již pevně (tj. bez možnosti volby) stanoveno, že subjektem povinným k úhradě daně bude nabyvatel, resp. kupující.