Cestovní doklady - nově a snadněji

Dnem 1. ledna 2016 vstoupila v účinnost změna zákona o cestovních dokladech. Podat žádost o vydání cestovního pasu a převzít vyhotovený cestovní pas bude možné na kterémkoli obecním úřadu obce s rozšířenou působností. Při podání žádosti o vydání cestovního pasu je však možno požádat, aby pas byl připraven k vyzvednutí na jiném úřadu (např. úřadu blíže Vašemu bydlišti), než u kterého byla žádost o vydání cestovního pasu podána. V tomto případě žadatel uhradí „navíc“ správní poplatek ve výši 100,-- Kč.

Občanům, kteří potřebují do zahraničí vycestovat urychleně, se na žádost vydá cestovní pas s biometrickými údaji v expresní lhůtě do 6 pracovních dnů od podání žádosti. Platnost takto vydaného cestovního pasu bude 10 let, resp. u žadatelů mladších 15-ti let bude cestovní pas vydáván s dobou platnosti na 5 let. Cestovní doklad vydaný ve lhůtě do 6 pracovních dnů bude možno vyzvednout pouze na úřadu, u něhož byla žádost podána.

Další novinkou je možnost podat žádost o vydání cestovního pasu u zastupitelského úřadu ČR v zahraničí s tím, že vyzvednout si tento cestovní doklad budete moci též v ČR u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, příslušného dle místa Vašeho trvalého pobytu.

Správní poplatky za vydání cestovního pasu ve standardní lhůtě do 30 dnů zůstávají nezměněny - správní poplatek za vydání cestovního pasu činí 600,-- Kč, resp. u žadatelů mladších 15-ti let 100,-- Kč. V případě cestovního pasu vydávaného ve zkrácené lhůtě do 6 pracovních dnů bude správní poplatek činit 4.000,-- Kč, resp. u žadatelů mladších 15-ti let 2.000,-- Kč.

V neposlední řadě další novinkou, kterou je na místě ještě zmínit, je zrušení vydávání cestovních pasů bez biometrických údajů ve zkrácené lhůtě do 15 dní s dobou platnosti 6 měsíců (tzv. pas BLESK). S účinností od 1. ledna 2016 se již tyto pasy nevydávají.