Mezinárodní rodičovský únos dítěte? Nenechám vás v tom…

Odvezl druhý rodič vaše dítě do zahraničí bez vašeho souhlasu? Odjelo vaše dítě s druhým rodičem do zahraničí s vaším souhlasem, ale v dohodnuté době se už domů nevrátilo? Nebo jste naopak vy odvezli vaše dítě do zahraničí a druhý rodič nyní žádá návrat dítěte? S tím vším vám jako právník dokážu pomoci. 

Specializuji se na právní pomoc v oblasti mezinárodních únosů dětí. Budu vás zastupovat u soudu, který tyto únosy řeší.

Chci právní pomoc

S čím vám pomohu 

V rámci mezinárodních rodičovských únosů dětí vám pomohu v těchto situacích: 

  • Druhý rodič odvezl vaše dítě bez domluvy do zahraničí a nevrací se.
  • Druhý rodič vaše dítě vzal po domluvě na dovolenou do zahraničí, ale nevrací se.
  • Odvezli jste vaše dítě za hranice a neplánujete se vrátit, protože se domníváte, že přemístění vašeho dítěte mělo opodstatněný důvod.

V problematice mezinárodních rodičovských únosů poskytuji právní pomoc rodičům. Zastupuji rodiče u soudů v České republice. Jako hostující evropský advokát zastupuji rodiče i u soudů na území Slovenské republiky. Jednacím jazykem je čeština, slovenština, angličtina a němčina.

Co je to rodičovský únos a jak k němu přistupují soudy?

Rodičovský únos je situace, kdy jeden z rodičů odveze dítě do jiného státu proti vůli druhého rodiče nebo dítě odveze do zahraničí se souhlasem druhého rodiče (například na prázdniny, na dovolenou, na návštěvu), ale v dohodnuté době se už s dítětem domů nevrátí. Tyto situace řeší tzv. Haagská úmluva o občanskoprávních aspektech mezinárodních únosů dětí z 25. října 1980, kterou je vázána i Česká republika. 

Haagská úmluva cílí na rychlý návrat unesených dětí. Na druhou stranu upravuje i výjimky, kdy soud může rozhodnout o nenavrácení dítěte.

Soudy, které řeší mezinárodní rodičovské únosy, především zajímá, jestli:

  • je pobyt vašeho dítěte na území ČR/SR výsledkem dohody obou rodičů
  • mají oba rodiče rodičovskou odpovědnost
  • oba rodiče svou rodičovskou odpovědnost vykonávali před odjezdem dítěte do zahraničí

Problematika mezinárodních únosů dětí

Pomáhám rodičům z celého světa

Právní pomoc ve věcech mezinárodních únosů dětí jsme již poskytli rodičům z těchto zemí: 

Austrálie, Česká republika, Francie, Irsko, Itálie, Izrael, Kanada, Kypr, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Rakousko, Rumunsko, Ruská federace, Řecko, Slovensko, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, Spojené státy americké, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Ukrajina

Máte dotaz? Vyplňte formulář níže, nebo se mi ozvěte na e-mail či telefon.