Technická informace pro lékaře – změna ve výši správního poplatku

Technická informace pro žadatele o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb – od 1. listopadu 2017 se správní poplatek spojený se žádostí o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb zvyšuje na 1.000,-- Kč. Uvedeným dnem vstupuje v účinnost novela zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v rozhodném znění.