Revize zakladatelských dokumentů obchodních korporací

Dnem 01.01.2014 vstoupil v účinnost zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v platném znění, (dále jako ZOK). ZOK ukládá korporacím povinnost dát stávající ujednání zakladatelských dokumentů, která by byla v rozporu s donucujícími ustanoveními ZOK, do souladu s novou právní úpravou. Pro provedení příslušných změn (vč. doručení revidovaného zakladatelského dokumentu do sbírky listin) stanoví ZOK lhůtu 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti ZOK.