Nařízení Rady (ES) č. 606/2013 o vzájemném uznávání ochranných opatření v občanských věcech

Dnem 11. ledna 2015 nabyla účinnosti Nařízení Rady (ES) č. 606/2013, o vzájemném uznávání ochranných opatření v občanských věcech. Uvedené nařízení je závazné pro všechny členské státy Evropské unie a má zcela konkrétní (vysoce pozitivní) dopad například při naplňování soudních rozhodnutí, vydávaných v případě mezinárodního únosu dítěte v tzv. návratovém řízení. Zde naleznete bližší informace k problematice.