Poskytujeme právní služby pro domácí i zahraniční klientelu

Poskytuji komplexní právní služby pro domácí i zahraniční klientelu v právních oblastech, týkajících se osobních, obchodních a rodinných záležitostí. Snažím se, aby Vám právo nebylo překážkou, ale oporou v důležitých chvílích a rozhodnutích.

Právní pomoc poskytuji v jazyce českém, německém a anglickém. Jako soudní tlumočník jazyka německého vykonávám činnost dle zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, v platném znění (tzv. soudní překlady či překlady “s kulatým razítkem”).

Najdete mne v centru Brna. Kancelář se nachází 3 minuty chůze od zastávky MHD Malinovského náměstí (tram č. 1, č. 2, č. 11, bus č. 67) nebo 5 minut chůze od zastávky MHD Náměstí Svobody (tram č. 4, č. 9).

Vstup do budovy je bezbariérový.

Právní pomoc ve věcech rodičovských a manželských jsme již poskytli rodičům či manželům z těchto zemí:

Austrálie, Česká republika, Francie, Hong Kong, Indie, Irsko, Itálie, Izrael, Jihoafrická republika, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Norsko, Nový Zéland, Polsko, Rakousko, Rumunsko, Ruská federace, Řecko, Slovensko, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, Spojené státy americké, Sultanát Omán, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Vietnam

Právní servis

Právo rodinné

 • rozvod manželství a majetkové vypořádání manželů
 • výchova a výživa nezletilých dětí v době do/po rozvodu manželství
 • výživné manžela/manželky, výživné rozvedeného manžela/manželky
 • zastupování v soudním řízení (péče o děti, rozvod manželství, výživné)

Právo občanské

 • právní vztahy k věcem nemovitým (smlouvy kupní, smlouvy darovací, zřizování zástavních práv a věcných břemen, zřizování předkupních práv jako práv věcných, dělení a scelování pozemků, zastupování v řízení před katastrálními úřady)
 • vlastnictví bytů (smlouvy o výstavbě, prohlášení vlastníka budovy, převody jednotek, zřizování zástavních práv a věcných břemen, zastupování v řízení před katastrálními úřady a rejstříkem společenství vlastníků jednotek)
 • nájem bytů a nebytových prostorů (nájemní smlouvy, vyklizovací žaloby)
 • smluvní závazkové právo (sepis smluv)
 • vymáhání pohledávek
 • nároky z odpovědnosti za škodu, bezdůvodné obohacení
 • zastupování v soudním řízení

Právo obchodní

 • zakládání obchodních společností, zastupování v řízení před živnostenskými úřady a rejstříkovými soudy
 • převody podílů, zřizování zástavních práv k podílům
 • smluvní závazkové právo (sepis smluv)
 • vymáhání pohledávek
 • zastupování v soudním řízení

Právo pracovní

 • zakládání, změny, ukončení pracovně právních vztahů
 • nároky z neplatného rozvázání pracovního poměru
 • nároky z titulu náhrady škody
 • zastupování v soudním řízení

Mezinárodní právo soukromé

 • právo rodinné
 • právo občanské
 • právo obchodní
 • právo pracovní